bästa postorder brudens webbplatser 2022

Det astadkomme att hon tittar personerna villig Tinder sasom grej, som grej, anser Isabelle Stahl

Det astadkomme att hon tittar personerna villig Tinder sasom grej, som grej, anser Isabelle Stahl

I boken ognar huvudpersonen Elise sig genom saken dar foren sjallosa presentationstexten postum saken da andra, hon slar villig samt bruten sin GPS, astadkomme sig alternerand upptackbar, alternerand onabar. Garde boning till nago framling samt hapn itu hans humanism i saken dar krassa hallbelysningen.

Isabelle Stahl anser att Tinder ger huvudpersonen ett antydan bruten kontroll i och med att man kan avlagsna dem sasom herre ej ar huga fran.

Det rationella begaret

Sociologen samt karleksteoretikern Eva Illouz skriver i sin skrift pa grund av astadkomme karlek smarta att webben har forandrat det romantiska begaret i grunden. Anledningen befinner si att jakten pa lov age blivit mer rationell, under tiden nagon odla kallad partnermarknad forblir hypotetisk i saken dar verkliga varlden befinner si den pa webben synlig.

Villig nate kan anvandarna bildliggora allihopa potentiella romanser samt vaga dom varandra innan de valjer att pricka nagon av dem. Faststalland saso grundar sig gallande foraning blir alltsammans ovanligare: ”Den enorm kanslan bruten att e ar exklusiv, saso en stig var utmarkande forut karleken, age blivit mer udda fullkomligt spartanskt darfor att det finns ett lyx fran potentiella partners”, skriver Eva Illouz.

Forandrade fantasier

Villig Tinder konstruerar vi oss sjalva verbalt och visuellt, vi bilder sam presentationstexter. Det ha gor att vi fornimmer den andre kungen andra metod annu forr: framst sasom en sjalvkonstruerad beskrivning, sedan sasom nago stamm och forst darnast sasom nago kropp.

Det har andrar sattet vi fantiserar forsavit det romantiska motet gallande. Eva Illouz skriver att det traditionella romantiska fantiserandet kombinerade sanning och vanforestallning samt varje forankrad Företagets webbplats i egna erfarenheten.

Fantiserandet kungen natet skiljer sig at av det har bakatblickande fantiserande, emeda vi minns saken da alskades gester alternativ kontakt, via att dana en framatblickande fantiserande, grundat pa skriftlig samfardsel, som medfor att herre forestaller sig nagon manniska vars fysiska narvaro karl fortfarande icke har upplevt.

Projektionsyta pro mal

Fane Linner ager arbetat som psykolog darnast 1960-talet sam de senaste aren age han markt att hans klienter ager nya slags karleksbekymmer, praglade itu sina forsok att meeting karleken pa webben. I paritet tillsamman Eva Illouz intresserar han sig stav forandringen itu vara drommar.

– Ju mindre material vi age, ju mindre kunnande vi astadkomme av saken dar andre, desto storre svangrum finns det forut projektioner. Det vill framfora vi kan tillskriva den andre ytterligar egenskaper, vi kan lagga mer forvantan i motet tillsamman den andre, sager fan Linner.

Artighetens epok ar forbi

Pa likadan fason som lagenheten pa Hemnet kan personen kungen skarmen bliva ett projektionsyta forut mal. Samt i fallet tillsammans natdejting foregriper inbillningen sam fantasierna sjalva motet, vilket ofta bargar for besvikelse.

Isabelle Stahls romankaraktar Elise baxna ovan att gubbe hon traffar verkar mansklig. Att traffas gallande Tinder kan te sig bade befriande sam skrammande kontextlost: inte med gemensamma koppling forlorar vi i viss man incitamenten darfor att ag oss skapligt sam artigt, givetvis manskligt, til varandra, forsavit vi inte uppfyller varandras syften sam infriar varandras dromma.

Att bliv ett gast

Att anvandarna pa Tinder blir projektionsytor framfo ann folk riskerar att bega oss mer vardslosa darbort ann i verkligheten, i enlighet me psykologen fane Linner. Nagot saso bland ovrigt resulterar i fenomenet ghosting, ett kunskap manga itu hans klienter ager en behov fran att konversera forsavitt. Ghosting innebar att saken da forena parten gor sig onabar vi att sluta svara i chatten, raderar matchningen alternativt loggar ut.

– Man upphor att forekomma. Herre sager ick tack samt nopp tack. Herre sager icke ”det har fungerar inte pro mig” alternativ ”jag vill inte ga vidare”, utan man upphor att foreligga. Sam enar blir hane sasom nago gengangare, sasom saken dar andre tvingas hitta pa forsavitt. Var det nagot mi gjorde sasom bidrog at att den personen inte bara upphorde att befinna huga av mig, inte med dunstade kungen det har sattet, gick opp i os, uppge fan Linner.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *